AITOO PENTTILÄN TILA, AITOO PASTA

Ajan­koh­tais­ta ruo­ka-ajat­te­lua; peru­na ja vihan­nek­set moder­nil­la taval­la. Kas­vis­ruo­ka, joka on suo­ma­lai­nen inno­vaa­tio ja syn­tyi vegaa­nit­ren­diin. Lähi­ruo­an kiin­nos­ta­vuus yhdis­tet­tiin tuot­teen nimeen. Syn­tyi uutuus­tuo­te Aitoo­Pas­ta peru­nas­ta, jota kut­su­taan myös toi­sel­la nimel­lä, ita­lia­lai­sit­tain gnocc­hi. Tari­nan juu­ret kiin­nit­ty­vät lujas­ti Aitoo Pent­ti­län tilan mai­se­maan ja isän­nän per­soo­naan. Kau­pun­ki­lai­sel­le Aitoo­Pas­ta tar­jo­aa hel­pos­ti & nopeas­ti hyvää ter­veel­lis­tä loh­tu­ruo­kaa, jol­la on tilaa ins­pi­raa­tiol­le, mitä tulee resep­tien luo­mi­seen. Koti­mai­nen tuo­te, mut­ta ei perin­tei­nen vaan uusi vari­aa­tio suo­ma­lai­ses­ta perunasta.

Aitoo­Pas­ta on suo­ma­lai­nen rehel­li­nen ruo­ka, joka val­mis­tuu nopeas­ti. Sym­paat­ti­sen ren­to visu­aa­li­nen ilme, joka ei hie­nos­te­le vaan hur­maa tari­nal­laan hyvän­tuu­li­ses­ti kuluttajan.

Toteu­tus yhdes­sä tii­mi­nä copyw­ri­ter Aino Kroh­nin kans­sa, Ainos toi­mis­to, Ainos Oy.