LILJAN LANKAKAUPPA

Ruset­ti­mai­nen lan­ka­vyyh­ti luo ins­pi­raa­tion ja hou­kut­te­lee luo­maan kai­ken lan­gois­ta, ja hou­kut­te­lee jopa nii­tä, joi­ta neu­lo­mi­sen kär­pä­nen ei vie­lä ole pur­rut. Lan­ka­kau­pan tari­na poh­jaa perin­tee­seen ja innos­tuk­seen sekä kun­kin omaan luo­vuu­teen. Logon tyy­li on hyvin moder­ni, ja on saa­nut vai­kut­tei­ta 1930 luvun aika­kau­des­ta. Koko­nai­suus toi­mii tuo­te­merk­ki­nä ja kai­kis­sa kau­pan mate­ri­aa­lis­sa. Yri­tyk­sen tari­na muo­dos­taa sel­keän ja hou­kut­te­le­van kokonaisuuden.

Lil­jan lan­ka­kaup­pa tie­tää neu­lo­mi­ses­ta, kun ins­pi­raa­tio iskee. Lan­ka­kaup­pa on lan­ko­jen ja käsi­työ­tar­vik­kei­den verk­ko­kaup­pa sekä myy­mä­lä, joka sijait­see Leväs­joel­la van­has­sa kylä­kau­pas­sa. Laa­ja vali­koi­ma lan­ko­ja odot­taa neu­lo­jaa tun­nel­mal­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, jon­ka kruu­naa kupil­li­nen kah­via tun­nel­mal­li­ses­sa kahvilassa.