MARK SUOMEN MARKKINOINTILIITTO ry

Omak­su, sovel­la ja lois­ta! 90-vuo­ti­aan lii­ton brän­dio­le­mus uudis­tet­tiin pal­ve­le­maan tämän päi­vän tar­pei­ta ja puhut­te­le­maan myös mark­ki­noin­tia­lal­le val­mis­tu­via uusia teki­jöi­tä. Visu­aa­li­nen brän­di­kon­sep­ti val­jas­tet­tiin kat­ta­maan kaik­ki MAR­Kin media­ka­na­vat puhut­te­le­val­la vies­tin­näl­lä. Samal­la uudis­tet­tiin pal­ve­lu­tar­jon­nan tuot­teis­tus. Brän­di­työn poh­jal­ta raken­net­tiin mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kat­to­kon­sep­ti ja lan­see­raus­kam­pan­ja. Lupaus MAKE YOUR MARK kiteyt­tää visu­aa­li­sen ja sanal­li­sen tarinan.

Toteu­tus yhdes­sä tii­mi­nä copyw­ri­ter Kaj­sa Nyma­nin kans­sa, Lause Hel­sin­ki  / lausehelsinki.fi

innos_brand-concept
brand-concept-innos
brand_concept-innos-rollup
brand_concept-innos-rollup
brand_concept-innos-symboli
brand_concept-innos-symboli
brand_concept-innos-symboli
brand_concept-innos-symboli
brand_concept-innos-suoramarkkinointi