PARISUHDEKESKUS KATAJA ry

Visu­aa­li­nen tari­na Pari­suh­de­kes­kus Kata­jal­le alkoi kata­jan­mar­jois­ta (jot­ka ovat bio­lo­gi­ses­ti kat­sot­tu­na käpy­jä). Yhdis­tys on avoin pari­suh­de­ke­hit­tä­jä, jon­ka mis­sion yti­mes­sä on aja­tus pari­suh­tee­seen­sa tyy­ty­väi­sis­tä, tasa-arvoi­sis­ta pareis­ta. Syn­tyi mar­jo­jen ja sydä­mien rypäs -sym­bo­li, joka kuvas­taa ava­ra­kat­sei­suut­ta ja vuo­ro­vai­kut­tei­suut­ta, ja jon­ka kes­kiös­sä on parisuhde.

Sym­bo­lin design on roh­kea ja vai­kut­taa ker­rok­sil­laan. Pari­suh­teen onni, tasa­pai­no ja moni­nai­suus ovat asioi­ta, joi­hin Kata­ja antaa kai­ken osaa­mi­sen­sa yhteis­työs­sä alan mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Kata­ja – yhteis­tä elämää.