TILKKUYHDISTYS FINN QUILT ry

LUOVUUS ja VAPAUS LUODA oman­nä­köi­siä tilk­ku­töi­tä on Tilk­ku­yh­dis­tys Finn Quilt ry:n jäsen­ten into­hi­mo ja samal­la koko visu­aa­li­sen tari­nan ydin logos­sa. Van­hat jäse­net saa­vat uuden ilmeen myö­tä UUTTA INNOSTUSTA ja UUDET jäse­net löy­tä­vät yhdis­tyk­sen, joka ilmen­tää tämän päi­vän iha­nan värik­käs­tä TILKKUMAAILMAA. Til­kuis­ta koot­tu FQ-SYMBOLI tuo suur­ta huo­mio­ar­voa yhdis­tyk­sel­le. F-kir­jain edus­taa Suo­mea ja Q-kir­jain YHDISTYSTÄ. Sel­keä, aikaa kes­tä­vä sym­bo­li ja logodesign.

JÄSENET halua­vat olla YLPEITÄ yhdis­tyk­ses­tään. Tilk­ku­yh­dis­tyk­sen teh­tä­vä on aut­taa ja INNOSTAA jäse­ni­ään. VETOVOIMA on itse jäse­net, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat toi­min­nan. Jäse­nen OMA TYYLI luo­da til­kuis­ta uusia inno­va­tii­vi­sia tuot­tei­ta on toi­min­nan kes­kiös­sä. Sym­bo­lin desig­nin teh­tä­vä on antaa mie­li­ku­va värik­kääs­tä ja tyy­lik­kääs­tä KAIKILLE sopi­vas­ta yhdis­tyk­ses­tä, sekä innos­taa luovuudessa.