Pie­ne­läin­hoi­to­la TOINEN KOTI

Tyy­ty­väis­ten eläin­ten hoi­to­la, sydän­ne­nät val­loit­ta­vat jokai­sen! Toi­nen koti on iha­nin­ta, mitä voi saa­da. Nimi vies­tii hoi­to­pai­kas­ta, jos­sa väli­te­tään ja teh­dään kaik­ki viih­ty­vyy­den ja hyvin­voin­nin eteen. Eläin­hoi­to­lan logo vies­tii kat­so­jal­le yhdel­lä sil­mäyk­sel­lä, min­kä­lai­ses­ta yri­tyk­ses­tä on kyse. Moder­ni logo­de­sign tuo yri­tyk­sel­le huo­mio- ja muis­tiar­voa, joka jää mieleen.